top of page

SỰ KIỆN VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT PHỤC VỤ CHO CÔNGTÁC

THIỆN NGUYỆN CỦA QUỸ

Đêm nhạc KHÁT VỌNG HÒA BÌNH

Chương trình nghệ thuật do quỹ từ thiện “Hoà Bình Mỹ Lai“ & nhà hát giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM thực hiện.

Chương trình HƯỚNG ĐẾN NGÀY MAI

 

Chương trình nghệ thuật do quỹ từ thiện “Hoà Bình Mỹ Lai“ thực hiện

Chương trình XUÂN LÀ HY VỌNG 2019

 

Chương trình nghệ thuật do quỹ từ thiện “Hoà Bình Mỹ Lai“ & Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện

Chương trình XUÂN LÀ HY VỌNG 2020

 

Chương trình nghệ thuật do quỹ từ thiện “Hoà Bình Mỹ Lai“ & Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện

Chương trình NGỌN LỬA TRONG TÔI

Chương trình nghệ thuật do quỹ từ thiện “Hoà Bình Mỹ Lai“ & Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhân ngày phụ nữ Việt Nam - 08/03/2020

Chương trình XUÂN LÀ HY VỌNG 2021

Chương trình nghệ thuật do quỹ từ thiện “Hoa Hòa Bình“ & Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện

Sự kiện Văn Hóa - Nghệ Thuật của Qũy

bottom of page