top of page

TRAO TẶNG 10 BÒ GIỐNG SINH KẾ CHO NẠN NHÂN BOM MÌN VÀ 20 XE ĐẠP CHO HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ TẠI TỈNH LẠNG SƠN

Trong 2 ngày 15 - 16/6, Đoàn công tác của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam do Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam làm trưởng đoàn đã phối hợp cùng với và UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập và Cao Lộc, tổ chức Chương trình Tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, trao hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn và trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Lạng Sơn.

Dịp này, Qũy Hoa Hòa Bình đã trao tặng cho các nạn nhân bom mìn 10 bò giống sinh kế và 20 xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học, vượt khó tại tỉnh Lạng Sơn

bottom of page