top of page

Hình ảnh

Qũy Hoa Hòa Bình

Những hoạt động của Qũy Hoa Hòa Bình năm 2023

Những hoạt động của Qũy Hoa Hòa Bình năm 2022

Những hoạt động của Qũy Hoa Hòa Bình năm 2021 

Cần Giuộc - Long An - 05/02/2021

Bình Thuận - 22/01/2021

Mộc Hóa - Long An - 27/01/2021

Bến Lức - Long An - 26/01/2021

Đức Cơ - Gia Lai - ngày 10/01/2021

Những hoạt động của Qũy Hoa Hòa Bình năm 2020 

Đam Rông - Lâm Đồng - 28/11/2020

Mộc Hóa - Long An - 23/11/2020

Quảng Bình - 29/09/2020

Qũy Hòa Bình Mỹ Lai

Xin gửi đến quý vị một số hình ảnh hoạt động của Qũy Hòa Bình Mỹ Lai ( tiền thân của Qũy Hoa Hòa Bình )

bottom of page