top of page

Các hoạt động đã thực hiện

bom-min10.jpg

Quảng Bình

Từ ngày 29/9 – 1/10/2020, đoàn công tác của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp với Quỹ Hoa Hòa Bình đến thăm hỏi, trao tặng bò giống và nhà ở cho các nạn nhân bom mìn thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo của tỉnh Quảng Bình.

bom-min10.jpg

Hoạt động thiện nguyện tại tỉnh Quảng Bình

Từ ngày 29/9 – 1/10/2020, đoàn công tác của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp với Quỹ Hoa Hòa Bình đến thăm hỏi, trao tặng bò giống và nhà ở cho các nạn nhân bom mìn thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo của tỉnh Quảng Bình.

Quang_Ngai_6.jpg

Quãng Ngãi

Keep your clients up to date with what's happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection.

Quang_Ngai_6.jpg

Quãng Ngãi

Keep your clients up to date with what's happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection.

Quang_Ngai_6.jpg

Quãng Ngãi

Keep your clients up to date with what's happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection.

bottom of page