top of page

Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh khám, chữa bệnh miễn phí cho 1.000 người dân huyện Quảng Điền 

bottom of page